YASAL UYARILAR

Şirket Bilgisi

Firma İsmi: Royal Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Firma Adresi: Kuruçeşme mh. Kuruçeşme cd. 31, 34345 Beşiktaş-İstanbul/Türkiye

Yasal Bilgi

Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Tanımlar ve Koşullar

Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Royal Motor Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “Royal Motor” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Royal Motor’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Royal Motor bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

 

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Royal Motor tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

Royal Motor hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Royal Motor, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Royal Motor’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

 

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Royal Motor 'a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Royal Motor web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

 

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Bu yayın, Royal Motor un izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Gizlilik Politikası

ROYAL MOTORS SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni, kişisel verilerinizin Royal Motors Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Royal Motors) tarafından ne şekilde işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği konularında bilgi vermek amacıyla tarafınıza sunulmaktadır.

 

1) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Royal Motors tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Royal Motors veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. 

 

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Royal Motors’un ya da Royal Motors iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Royal Motors’un ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi

ile Royal Motors’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

Kişisel verileriniz, Royal Motors’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin

insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, dış hizmet sağlayıcılarıyla, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nIn 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri 

Royal Motors faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, RoyalMotors temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle

Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

 

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız 

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • KVKK’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • 6 ve 7 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Royal Motors’a yazılı olarak başvurabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Royal

 

Motors tarafından duyurulacaktır. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

 

6. Royal Motors’un İletişim Bilgileri 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçenizi, Royal Motors Sanayi ve Limited Şirketi Kuruçeşme Mahallesi

Kuruçeşme Caddesi No:31 Beşiktaş/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi, bu metni okuduğunu ve kabul ettiğini, web sitesinde işlem yapmakla kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tanımlama bilgilerini nasıl kullanıyoruz?

Tanımlama Bilgisi nedir?

Tanımlama bilgileri (çerezler), bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilen ve küçük miktarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri sonraki her ziyaretinizde alındığı internet sitesine veya bu tanımlama bilgisini tanıyan başka bir internet sitesine geri gönderilir. CTanımlama bilgileri bir internet sitesinin kullanıcının cihazını tanımasına imkan vermesi nedeniyle yararlıdır. Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: www.allaboutcookies.org

Tanımlama bilgileri, sayfalar arasında etkin bir şekilde gezinmenizi sağlamak, tercihlerinizi hatırlamak gibi bir çok farklı işlevi yerine getirir ve genel olarak kullanıcı deneyimini iyileştirir. Ayrıca çevrimiçi ortamda karşınıza çıkan reklamların size ve ilgi alanlarınıza daha uygun olmasına da yardımcı olur.

 

Rolls-Royce Motor Cars Tanımlama Bilgisi (Çerez) Kullanımı

Bu internet sitesinde, tanımlama bilgileri gezinme deneyiminizi iyileştirecek özellikleri ve işlevleri kolaylaştırmak için kullanılır. Ayrıca sitenin performansını ve ziyaretçilerin sitede gezinme biçimlerini ölçmek için de tanımlama bilgilerinden yararlanılır. Sitelerimizde tanımlama bilgileri tarafından kimliğinizin açıklanmasını sağlayacak bilgiler toplanmaz.

Aşağıdaki bilgilerde, kullandığımız tanımlama bilgileri, bunların yazılmasını önlemenin yolları ve tanımlama bilgilerine izin vermemenin gezinme deneyiminiz üzerindeki etkisi ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.

 

Tüm tanımlama bilgilerini devre dışı bırakma/etkinleştirme

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. HAncak, tanımlama bilgilerini devre dışı bırakırsanız sitenin tüm etkileşimli özelliklerinden yararlanamazsınız.

En yeni internet tarayıcıları, tarayıcı ayarlarında kaydedilen tanımlama bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmanıza olanak tanımaktadır. Ayarlanan tanımlama bilgisi türleri ve bunları yönetme ve silmenin yolları dahil olmak üzere tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org sayfasını ziyaret edin.

 

Belirli tanımlama bilgilerini devre dışı bırakma/etkinleştirme

Rolls-Royce Motor Cars, internet sitemizdeki tanımlama bilgisi tercihlerinizi yönetmenize olanak sunmak için çalışmalarını sürdürüyor; ancak bu işlev henüz geliştirme aşamasındadır. Bu bekleme sürecinde, internet sitelerimizin ayarladığı tüm tanımlama bilgilerini, bunların amacını ve mümkün olduğunda bu tanımlama bilgilerini kullanmamayı tercih etmenin yollarını aşağıda ayrıntılarıyla açıklıyoruz.

 

Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi

İnternet sitelerinde kullanılan başlıca dört tanımlama bilgisi türü vardır. Bu kategoriler Uluslararası Ticaret Odası Tanımlama Bilgisi Kılavuzu’nda yayınlanan bilgilere göre aşağıda açıklanmaktadır: 

Kesinlikle Gerekli Tanımlama Bilgileri – Özellikle istediğiniz hizmetlere imkan verir

Bu tanımlama bilgileri, internet sitesinde gezinmeniz ve internet sitesinin güvenli alanlarına erişim sağlamak gibi site özelliklerini kullanmanız için kesinlikle gereklidir. Bu tanımlama bilgileri olmazsa alışveriş sepetleri veya e-fatura gibi almayı istediğiniz hizmetler sağlanamaz.

Performans Tanımlama Bilgileri – Ziyaret edilen sayfalarda isimsiz bilgiler toplar

Bu tanımlama bilgileri; ziyaretçilerin bir internet sitesini nasıl kullandıklarına, örneğin ziyaretçilerin en sık hangi sayfalara gittiklerine ve internet sitelerinde hata mesajlarıyla karşılaşıp karşılaşmadıklarına ilişkin bilgi toplar. Bu tanımlama bilgileri ziyaretçinin kimliğinin tanımlanmasını sağlayan bilgiler toplamaz. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler toplu ve dolayısıyla isimsiz olarak saklanır. Yalnızca bir internet sitesinin çalışma şeklini iyileştirmek için kullanılır.

İşlevsel Tanımlama Bilgileri – Deneyiminizi iyileştirmek için yaptığınız seçimleri hatırlar

Bu tanımlama bilgileri internet sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, dil ve bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasına olanak tanır ve geliştirilmiş, daha kişiye özel özellikler sağlar. Örneğin, bir internet sitesi şu anda bulunduğunuz bölgeyle ilgili tanımlama bilgisini saklayarak size yerel hava durumu raporları veya trafik bilgileri sunabilir. Bu tanımlama bilgileri metin boyutu, yazı tipleri ve internet sayfalarının kişiselleştirebileceğiniz diğer bölümleri üzerinde yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Ayrıca video izleme veya bir bloğa yorum yapma gibi istediğiniz hizmetleri sağlamak için de bu tanımlama bilgilerinden yararlanılabilir. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı bilgiler isimsiz olabilir ve başka internet sitelerindeki gezinme etkinliğinizi takip edemez.

Hedefleme/Reklam Amaçlı Tanımlama Bilgileri – Gördüğünüz reklamların size ve ilgi alanlarınıza uygun olmasını sağlamak için gezinme alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplar.

Bu tanımlama bilgileri size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca bir reklamı kaç defa göreceğinizi sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek için de bu tanımlama bilgilerinden yararlanılır. Genellikle internet sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler. Bir internet sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlarlar ve bu bilgi reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılır. Hedefleme veya reklam amaçlı tanımlama bilgileri genellikle söz konusu diğer kuruluş tarafından sağlanan site işlevleriyle bağlantılıdır.

 

Aşağıdaki tablolarda kullandığımız tanımlama bilgilerini ve nedenlerini açıklıyoruz. Bu bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir, ancak bir tutarsızlıkla karşılaşırsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

 

TANIMLAMA BİLGİSİ ADI AMACI TÜRÜ SÜRESİ
Car Configurator RROCXML
SESSIONID
Bu tanımlama bilgisi, kullanıcının araç konfigüratör sistemindeki konfigüratör oturumunu tanımlamak için gereklidir. Kesinlikle Gerekli Yalnızca Oturum Boyunca
JSESSIONID JSESSIONID Bu tanımlama bilgisi isimsiz bir kullanıcının siteyi etkin şekilde kullandığını belirtir ve belirli bir zamanda sitenin kaç kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini ölçmek için kullanılır. Gezinme oturumu kapatıldığında bu tanımlama bilgisi silinir. Kesinlikle Gerekli Yalnızca Oturum Boyunca
Load Balancer Cookies ARPT1
ARPT2a
ASPSESSIONID
CCCRSAQD
Bu tanımlama bilgileri, iş yükünü web sunucuları arasında dağıtarak sayfanızın içeriğinin hızlı ve etkin bir şekilde yüklenmesini sağlar. Tarayıcınızı kapattığınızda bu tanımlama bilgileri de silinir. Kesinlikle Gerekli Yalnızca Oturum Boyunca
Webtrends WT_FPC İsimsiz oturum ve kullanıcı tanımlamalarını internet sitesi alt alanları genelinde sürdürmek için kullanılır. Performans 10 Yıl
Responsive Bilgisayar, Tablet, Akıllı telefon gibi, siteye erişmek için kullanılan cihazın türünü isimsiz olarak izler (ekran çözünürlüğüne dayanarak). Performans 1 Gün
ACOOKIE Bir ziyaretçinin www.rolls-roycemotorcars.com ile pre-owned.rolls-roycemotorcars.com arasında geçiş yaptığı durumlar gibi, alanlar arasında yapılan geçişlerin isimsiz şekilde takip edilmesi için kullanılır. Performans 2 Yıl
WT_NAVI Sitede gezinirken hangi gezinme elemanlarının kullanıldığını takip etmek için kullanılır (ana menü, teaser, alt bilgi, vb.) Performans Yalnızca Oturum Boyunca
Google Analytics __utma Bir kullanıcının bir siteye yaptığı ziyaretler hakkında isimsiz veriler kaydeder; örneğin: İlk ziyaret (benzersiz ziyaret); son ziyaret (geri dönüş ziyareti); satın alma hesaplamasına kadar geçeni Gün ve Ziyaret sayısı, vb. Performans 2 Yıl
__utmb 
& __utmc
Bu tanımlama bilgileri ziyaret uzunluğunu hesaplamak için birlikte çalışır. Google __utmb tam geliş zamanını işaretler ve ardından Google __utmc kullanıcının tam çıkış zamanını kaydeder. Performans İkisi de 30 dakika işlem yapılmadıktan sonra sona erer
_utmz İsimsiz ziyaretçinin nereden geldiğini kaydederek bilgileri türe göre gruplar (ör. arama motorundan, sosyal medyadan, doğrudan). Bu tanımlama bilgisi (varsa) ziyareti oluşturan anahtar kelimenin yanı sıra konum verilerini de en yakın şehre göre kaydeder. Performans 6 Ay
__utmv İsimsiz kullanıcı eylemlerine göre gruplar oluşturur; örneğin, belirli bir bağlantıyı veya reklamı görüntüleyen tüm ziyaretçileri bir grupta toplar. Performans 2 Yıl
_ga (Universal Analytics) Bu tanımlama bilgisi rastgele oluşturulmuş bir numara olan benzersiz müşteri tanımlayıcısını (Müşteri Kimliği) saklamak için kullanılır. Kimlik oluşturulduktan sonra tanımlama bilgisinin içinde saklanır ve Google Analytics'e gönderilen her eşleşmeye / isteğe dahil edilir. Bu Kimlik daha sonra Google Analytics sunucuları tarafından kullanıcı, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. _ga tanımlama bilgisi, yalnızca JavaScript'in çalıştırıldığı alan tarafından erişilebilen bir birinci şahıs tanımlama bilgisidir. Performans 2 Yıl
_gat_UA-22497816-1 İstek hızını azaltmak için kullanılır.   1 dakika
_gat_UA-26273664-1 İstek hızını azaltmak için kullanılır.   1 dakika
_gat_UA-26273664-2 İstek hızını azaltmak için kullanılır.   1 dakika
_gat_UA-50818797-1 İstek hızını azaltmak için kullanılır.   1 dakika
_gid Kullanıcıları birbirinden ayırt etmek için kullanılır.   24 saat
Hot jar _hjIncludedInSample Bu oturum tanımlama bilgisi, ziyaretçinin hedef sayfaya ulaşması için sağlanan yolların oluşturulması amacıyla kullanılan örneğe dahil edilip edilmediğini Hotjar'a bildirmek için ayarlanır. 1 yıl Yalnızca Oturum Boyunca
Brightcove Player BC_
BANDWIDTH
Bir ziyaretçinin bilgisayarının veya cihazının ilk bant genişliği kapasitesini algılar. Bu tanımlama bilgisi videoların görüntülenmesi için ilk görüntü işleme seçimini önemli ölçüde iyileştirir. Bu tanımlama bilgisini devre dışı bıraksanız bile, Video Cloud Brightcove Bootloader swf'yi kullanarak bant genişliğini algılamaya devam eder. Tanımlama bilgisinin olmaması, bu işlemin her oynatıcı yüklemesinde yapılmasını gerektirir ve dolayısıyla daha fazla bant genişliği tüketerek ilk görüntü işleme kalitesinin düşmesine neden olur. Performans Yalnızca Oturum Boyunca
DoubleClick DoubleClick
Tags
DoubleClick tanımlama bilgileri, online reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve kullanıcının daha önce gördüğü reklamların tekrar tekrar gösterilmesini önlemek için kullanılır. Sitemizde kullanılan bu tanımlama bilgilerinin adları ve sayıları, siteyi ziyaret ettiğiniz sırada etkin olan reklam kampanyalarının sayısına göre değişir.
DoubleClick tanımlama bilgileri kimliğinizin tanımlanmasını sağlayan bilgileri kullanmaz veya saklamaz.
Hedefleme / Reklam Amaçlı 30 Gün